Stolpe, Karin. 2022. ”Språkinriktade Aktiviteter Kan Gynna övergången från vardagsspråk till ämnesspråk”. ATENA Didaktik, oktober. https://doi.org/10.3384/atena.2022.4503.