Stolpe, Karin. 2022. ”Är lärobokstexterna I De Naturvetenskapliga ämnena för Enkla?”. ATENA Didaktik 4 (2). https://doi.org/10.3384/atena.2022.4548.