Fägerstam, Emilia. 2022. ”Läsförmåga Viktig för Resultat På TIMSS”. ATENA Didaktik 4 (2). https://doi.org/10.3384/atena.2022.4556.