Lunde, Torodd, och Gunnar Höst. 2022. ”Att Undervisa Naturvetenskap I Det flerspråkiga Klassrummet”. ATENA Didaktik 4 (2). https://doi.org/10.3384/atena.2022.4584.