Lunde, Torodd. 2023. ”Undervisning Kan Rusta Elever för Att Hantera Sin Klimatoro”. ATENA Didaktik 5 (2). https://doi.org/10.3384/atena.2023.4590.