Lunde, Torodd. 2023. ”Undervisning Kan Rusta Elever för Att Hantera Sin Klimatoro”. ATENA Didaktik, augusti. https://doi.org/10.3384/atena.2023.4590.