Broman, Karolina. 2023. ”Lärare ändrar Sin Undervisning Efter Learning Study”. ATENA Didaktik 5 (1). https://doi.org/10.3384/atena.2023.4634.