Broman, Karolina. 2023. ”Lärare ändrar Sin Undervisning Efter Learning Study”. ATENA Didaktik, februari. https://doi.org/10.3384/atena.2023.4634.