Schönborn, Konrad, och Gunnar Höst. 2023. ”Lärare behöver Ge Eleverna stöd Att Tolka Representationer I Kemiklassrummet”. ATENA Didaktik, februari. https://doi.org/10.3384/atena.2023.4697.