Andrée, Maria, och Lena Hansson. 2023. ”Gratis Undervisningsresurser från industriföretag kräver Didaktiska överväganden”. ATENA Didaktik 5 (2). https://doi.org/10.3384/atena.2023.4729.