Andrée, Maria, och Lena Hansson. 2023. ”Gratis Undervisningsresurser från industriföretag kräver Didaktiska överväganden”. ATENA Didaktik, augusti. https://doi.org/10.3384/atena.2023.4729.