Clucas, Paul, och Torodd Lunde. 2023. ”Sju lärarroller I Mellanstadiets NO-Undervisning”. ATENA Didaktik, november. https://doi.org/10.3384/atena.2023.5064.