Johansson, U. (2019) ”Att utveckla sin undervisning genom reflektion och kollegialt lärande”, ATENA Didaktik, 1(1). doi: 10.3384/atena.2019.1353.