Andersson, R. (2019) ”Erfarenheter av en didaktisk modell för undervisning om hållbar energi”, ATENA Didaktik, 1(1). doi: 10.3384/atena.2019.1354.