Sjöström, J. (2019) ”CoRe – ett didaktiskt verktyg för planering och professionsutveckling”, ATENA Didaktik, 1(1). doi: 10.3384/atena.2019.1356.