Fridberg, M., Jonsson, A., Redfors, A. och Thulin, S. (2021) ”Fysik och kemi i fokus för kommunikationen mellan lärare och barn i förskolan”, ATENA Didaktik, 4(1). doi: 10.3384/atena.2021.1827.