Rocksén, M. (2020) ”Undervisning om hållbar utveckling ger effekt”, ATENA Didaktik, 2(1). doi: 10.3384/atena.2020.2240.