Fägerstam, E. (2020) ”Vilken roll spelar känslor och värderingar för elevers lärande?”, ATENA Didaktik, 2(1). doi: 10.3384/atena.2020.2241.