Lunde, T. (2020) ”Värderingar påverkar vilken roll kunskaper spelar i argumentation”, ATENA Didaktik, 2(1). doi: 10.3384/atena.2020.2242.