Bossér, U. och Sjöström, J. (2020) ”Samhällsfrågor i nv-klassrummen – från enkel kontextualisering till fokus på handlingskompetens för global miljörättvisa”, ATENA Didaktik, 2(1). doi: 10.3384/atena.2020.2244.