Karlström, M. (2020) ”Stämmer det att eleverna förlorar sitt intresse för naturvetenskap på högstadiet?”, ATENA Didaktik, 3(1). doi: 10.3384/atena.2020.3191.