Westman, A.-K. (2020) ”Förskollärares barnsyn kan motverka eller förstärka könsstereotyper”, ATENA Didaktik, 3(1). doi: 10.3384/atena.2020.3255.