Viklund, M. (2022) ”Lässtrategier i teknikämnen ger elever redskap för att utveckla yrkeskunskap”, ATENA Didaktik, 4(1). doi: 10.3384/atena.2022.3276.