Ekström Lind, L., Martín Bylund, A. och Stenliden, L. (2020) ”Covid-19 i svenska skolor synliggör sårbarhetens potential i lärares praktik”, ATENA Didaktik, 3(2). doi: 10.3384/atena.2020.3345.