Bossér, U. (2020) ”Möjligheter och utmaningar med digitala verktyg i undervisning om naturvetenskap”, ATENA Didaktik, 3(2). doi: 10.3384/atena.2020.3407.