Lunde, T. (2021) ”Utforska representationer banar väg för meningsskapande”, ATENA Didaktik, 4(1). doi: 10.3384/atena.2021.3548.