Stolpe, K. (2021) ”Forskningslitteracitet – att läsa, värdera och använda forskning i praktiken”, ATENA Didaktik, 3(1). doi: 10.3384/atena.2021.3677.