Sjöström, J. (2021) ”Didaktisk modell som stöd för en fyllig behandling av det komplexa riskbegreppet”, ATENA Didaktik, 3(2). doi: 10.3384/atena.2021.3912.