Höst, G. (2021) ”Virtuella laborationer eller fysiska?”, ATENA Didaktik, 3(2). doi: 10.3384/atena.2021.3921.