Fridberg, M., Cronquist, B. och Redfors, A. (2022) ”Möjligheter med STEM-undervisning genom robotik i förskolan”, ATENA Didaktik, 4(2). doi: 10.3384/atena.2022.4143.