Fägerstam, E. (2022) ”Svårt för lärare att bedöma laborativt arbete rättvist”, ATENA Didaktik, 4(1). doi: 10.3384/atena.2022.4240.