Rocksén, M. (2022) ”Jämföra molekylbilder kan förbättra undervisning om kemisk bindning”, ATENA Didaktik. doi: 10.3384/atena.2022.4468.