Hallström, J. (2023) ”Teknisk förändring som innehåll i teknikundervisning: Kunskap, begrepp, progression”, ATENA Didaktik, 5(1). doi: 10.3384/atena.2023.4481.