Stolpe, K. (2022) ”Språkinriktade aktiviteter kan gynna övergången från vardagsspråk till ämnesspråk”, ATENA Didaktik, 4(2). doi: 10.3384/atena.2022.4503.