Lunde, T. (2022) ”Gynnsamt att låta elever växla mellan vardagligt och naturvetenskapligt språkbruk”, ATENA Didaktik, 4(2). doi: 10.3384/atena.2022.4536.