Stolpe, K. (2022) ”Är lärobokstexterna i de naturvetenskapliga ämnena för enkla?”, ATENA Didaktik, 4(2). doi: 10.3384/atena.2022.4548.