Lunde, T. och Höst, G. (2022) ”Att undervisa naturvetenskap i det flerspråkiga klassrummet”, ATENA Didaktik, 4(2). doi: 10.3384/atena.2022.4584.