Lunde, T. (2023) ”Undervisning kan rusta elever för att hantera sin klimatoro”, ATENA Didaktik, 5(2). doi: 10.3384/atena.2023.4590.