Broman, K. (2023) ”Lärare ändrar sin undervisning efter learning study”, ATENA Didaktik. doi: 10.3384/atena.2023.4634.