Bossér, U. (2023) ”Förenklad bild av naturvetenskap i skolan”, ATENA Didaktik. doi: 10.3384/atena.2023.4635.