Höst, G. (2023) ”Ritande kan stödja barns och elevers lärande i naturvetenskap”, ATENA Didaktik. doi: 10.3384/atena.2023.4696.