Schönborn, K. och Höst, G. (2023) ”Lärare behöver ge eleverna stöd att tolka representationer i kemiklassrummet”, ATENA Didaktik. doi: 10.3384/atena.2023.4697.