Andrée, M. och Hansson, L. (2023) ”Gratis undervisningsresurser från industriföretag kräver didaktiska överväganden”, ATENA Didaktik, 5(2). doi: 10.3384/atena.2023.4729.