Höst, G. (2023) ”Programmering kan ses som ämnesinnehåll i teknik”, ATENA Didaktik, 5(1). doi: 10.3384/atena.2023.4863.