Clucas, P. och Lunde, T. (2023) ”Sju lärarroller i mellanstadiets NO-undervisning”, ATENA Didaktik. doi: 10.3384/atena.2023.5064.