Mikkonen, S. och Lundqvist, C. (2024) ”Hur gör vi det osynliga synligt? Kooperativt lärande tillsammans med digitala verktyg som stöd för yngre elevers förståelse för naturvetenskapliga begrepp”, ATENA Didaktik. doi: 10.3384/atena.2024.5187.