[1]
R. Andersson, ”Erfarenheter av en didaktisk modell för undervisning om hållbar energi”, ATENA, vol. 1, nr 1, okt. 2019.