[1]
J. Sjöström, ”CoRe – ett didaktiskt verktyg för planering och professionsutveckling”, ATENA, vol. 1, nr 1, okt. 2019.