[1]
E. Fägerstam, ”Vilken roll spelar känslor och värderingar för elevers lärande?”, ATENA, vol. 2, nr 1, juni 2020.