[1]
J. Sjöström, ”Blivande naturvetare vill förbättra världen med hjälp av naturvetenskap”, ATENA, vol. 2, nr 1, juni 2020.