[1]
U. Bossér och J. Sjöström, ”Samhällsfrågor i nv-klassrummen – från enkel kontextualisering till fokus på handlingskompetens för global miljörättvisa”, ATENA, vol. 2, nr 1, juni 2020.