[1]
M. Karlström, ”Stämmer det att eleverna förlorar sitt intresse för naturvetenskap på högstadiet?”, ATENA, vol. 3, nr 1, aug. 2020.