[1]
A.-K. Westman, ”Förskollärares barnsyn kan motverka eller förstärka könsstereotyper”, ATENA, vol. 3, nr 1, sep. 2020.